Czech (Čeština)

Hyper Balance III

Přesné vyvažování a monitorování plynových motorů

  • Průběžné měření tlaku ve válcích
  • Detekce zapalování se signalizací detonace nebo mimozápalů
  • Citlivé měření pro stabilní charakteristiky spalování a regulace podle jednotlivých válců

Vyvažování válců a ochrana před poruchami zapalování hrají rozhodující úlohu ve výkonnosti a spolehlivosti průmyslových plynových motorů.

Fa HOERBIGER je jedničkou na trhu digitálních systémů zapalování pro stacionární plynové motory. Pro vyvažování válců a zlepšení charakteristik zapalování používá fa HOERBIGER patentovanou metodu, založenou na měření iontů. Nabízíme inovativní systémy pro vyvažování válců a průběžné monitorování.

Jedním z příkladů je systém HyperBalance III, který získává data o průběhu zapalování měřením tlaku a iontového proudu v reálném čase v každém válci. V případě výpadku zapalování může systém HyperBalance III automaticky spustit výstražný signál a motor odstavit, a významně tak přispět k ochraně stroje a celého zařízení.

Technické údaje

Analogové vstupy až 48 nastavitelných vstupních kanálů, volitelně 4-10 mA nebo 0-5 V
Digitální vstupy Kontakty pro výstrahy a pro odstavení podle maximálního tlaku, místa s maximálním tlakem a odchylky od standardu
Vyvažování Standardní maximální tlak, kompresní poměr a ionty pro manuální, automatické a pravidelné vyvažování