Czech (Čeština)

Lamelové ventily pro hermetické kompresory

Kompresory pro vzduchotechniku a chlazení

  • Hermetické a efektivní
  • Nízká hlučnost
  • V souladu s normami o životním prostředí

Fa HOERBIGER má vedoucí postavení na světovém trhu lamelových ventilů a systémů s lamelovými ventily. Přední výrobci chladicí techniky a vzduchotechniky již mnoho let využívají výhod plynoucích z našich poznatků z výzkumu, vývoje i z výroby.

Pro naše zákazníky zpracováváme řešení na míru, která jim umožňují být vždy o krok před konkurencí. Nastavujeme standardy v oblastech, které se týkají většiny našich zákazníků, jako jsou například těsnost, efektivnost, snižování hlučnosti a vyhovění normám o ochraně životního prostředí.

Kromě součástí jako jsou lamelové ventily a těsnící desky nabízí fa HOERBIGER také komplexní řešení, se sestavami zkoušenými na těsnost, včetně hlav válců.

Fa HOERBIGER podporuje vývoj u našich zákazníků od počátečních fází. Pro testování funkce a výkonnostní kapacity jsme vyvinuli testovací program speciálně pro lamelové ventily, který přesně simuluje fyzikální pochody u chladicích a klimatizačních kompresorů. Pro přípravu prototypů používáme nejnovější techniku. Na základě těchto našich odborných znalostí můžeme v předsériových podmínkách vyrobit vzorky pro testování u zákazníka.

Technické údaje

Drsnost povrchu 0,1 Ra
Rovinnost do 0,15 mm
Zaoblení hran do 25 % tloušťky materiálu
Zbytkové napětí do 550 MPa
Minimální vůle jazýčku 0,3 mm