Czech (Čeština)

Zpětné ventily

Řešení pro kritické aplikace

  • Spolehlivé a rychlé uzavírání před a během zpětného toku
  • Dlouhá životnost i u pulzujícího plynu
  • Bezchybná funkce ve všech provozních polohách

Vyloučit pulzování plynu za pístovými kompresory a ve sběrném a dalších potrubích není možné. Naopak, za regulovanými kompresory lze předpokládat velmi kolísavý stav. Zpětné ventily HOERBIGER nabízejí účinnou ochranu.

Zpětné ventily vyhovují všem mezinárodním normám a směrnicím. Fungují bezpečně a účinně v pulzujícím proudění za rychle se měnících podmínek. Otevírají a zavírají rychle a spolehlivě i při extrémně nízkých průtocích. Přizpůsobením podle aplikace se minimalizují tlakové ztráty.

Osvědčená konstrukce a speciální kovové materiály zajišťují hladký provoz i u aplikací s vysoce agresivními médii. Uložení těsnících desek bez tření snižuje opotřebení i nároky na údržbu.

Technické údaje

Jmenovitý průměr potrubí (NPS) 0,5" až 16" DN 10 až DN 500
Jmenovitý tlak plynu ASME 150 až ASME 2500 PN 2,5 až PN 500
Certifikace PED 97/23/E3/EG Modul H Příloha III ATEX 94/9/EC – Skupina II-2 Směrnice 2006/42/EC