Czech (Čeština)

Kroužky BOT

Dlouhodobá životnost ucpávkových kroužků

  • Konstrukce podporující rovnoměrné opotřebení kroužků
  • Nižší teploty pístnice přispívají k prodloužení životnosti
  • Nízká míra opotřebení pístnice

Kroužky BOT se používají v upcávkách při modernizovaní pístových kompresorů v široké škále aplikací. K typickým oblastem použití patří stlačování těžkých plynů a stlačování vzduchu.

Pár kroužků BOT díky své konstrukci řeší problém předčasného opotřebení prvního páru kroužků. Speciální geometrie kroužků zajišťuje, že všechny dvojice kroužků tlakového těsnění rovnoměrně přispívají ke snižování tlaku. Tím se eliminují špičková zatížení na jednotivých kroužcích, což ve značné míře zvyšuje jejich trvanlivost a spolehlivost. Kromě toho se snižuje tření a teplota kroužků, čímž se zvyšuje účinnost a prodlužuje životnost kompresoru.

Vyrovnání tlaků se dosahuje použitím speciálního radiálního kroužku tvaru L, který podpírá kroužek s tangenciálním řezem. K dispozici je velký výběr materiálů, nabízejících vynikající tribologické vlastnosti a zajišťujících minimalizaci opotřebení a ztrát třením. Umožňuje to průměrnou rychlost pístu až 6 m.s-1, pracovní teploty až 200 °C (392 °F) a provozní tlaky až do 100 bar. Kroužky jsou k dispozici pro pístnice v rozmezí průměrů 14 až 200 mm (0,55 až 7,8").

Technické údaje

Těsnící kroužek BOT od do
Průměr pístnice 14 mm (0,55") 200 mm (7,8")