Czech (Čeština)

Radiální a tangenciální kroužky RT

Ucpávkové kroužky pro všechna tlaková těsnění

  • Široký výběr materiálů pro všechna použití
  • Rychlá montáž díky děleným kroužkům
  • Dobrá těsnicí účinnost a dlouhá životnost

Sestava radiálního a tangenciálního kroužku fy HOERBIGER představuje těsnicí prvek, který je vhodný pro všechna tlaková těsnění všech typů kompresorů a pístnic. Protože se jedná o standardní těsnicí prvek, vyráběný ze široké palety materiálů, lze jej snadno přizpůsobit širokému rozsahu plynů a maziv používaných v průmyslu zemního plynu, pro vzduchové kompresory i pro technické plyny.

Dvojice radiálního a tangenciálního kroužku je tlakem plynů tlačena proti tělesu ucpávky. Plyn proudí boční vůlí manžety a spárami v radiálním kroužku do prostoru nad těsnicími kroužky a přitlačuje segmenty těsnicích kroužků k pístnici, čímž se dosahuje utěsnění.

U kombinovaných kroužků s radiálním a s tangenciálním řezem vždy jeden kroužek těsní řez druhého, čímž se dosahuje velmi dobrého těsnicího účinku. Široký výběr materiálů pro všechny druhy aplikací umožňuje optimálně sladit povrch pístnice s materiálem kroužku a zajistit tak dlouhou životnost.

Technické údaje

Těsnicí kroužek R/T od do
Průměr pístnice 20 mm (0,78") 200 mm (7,8")
Tlak 3 bar 300 bar