Czech (Čeština)

Blokovací kroužek Blocker Ring Basic (BRB)

Synchronizační kroužek s jednou kuželovou plochou a "mikroDRÁŽKOU"

  • Vysoká pevnost a nízká tepelná roztažnost
  • Minimální opotřebení
  • Úsporná náhrada za mosazné kroužky

Synchronizační kroužek Blocker Ring Basic (BRB) od fy HOERBIGER nastavuje nové standardy u velkých vstupních segmentů převodovek, kterým dosud dominovaly kované mosazné kroužky. Díky skvělé tvářecí technice pro ocelové plechy a tepelnému zpracování, které minimalizuje opotřebení, je nyní kroužek schopen obejít se bez samostatného třecího obložení.

Kroužek Blocker Ring Basic je kroužek z plné oceli, v němž třecí funkci plní mikroDRÁŽKA HOERBIGER. V plánovaném rozsahu aplikací má mikroDRÁŽKA vynikající vlastnosti: zejména její minimální opotřebení, které ve spojení s upravenou tepelnou roztažností umožňuje zmenšit mezery a pomáhá také zmenšit prostor potřebný pro instalaci.

Všechny funkční prvky i konečné rozměry kroužku Blocker Ring Basic vznikají v tvarovém nástroji a výsledkem je konzistentně vysoká kvalita a optimální struktura nákladú v hromadné výrobě.

Kroužek Blocker Ring Basic (BRB) kompletuje portfolio kroužků s jednou kuželovou plochou fy HOERBIGER, sestávající z kroužků Blocker Ring Coated (BRC) s uhlíkovým třecím povlakem a kroužků Blocker Ring Evo (BRE) se slinutým třecím povlakem.