Czech (Čeština)

Mezinárodní školicí program

Mezinárodní výzva a maximální rozvoj

  • 24 měsíců, různé úkoly v rámci projektu, doma i v zahraničí
  • Cílené výcvikové programy a vynikající možnosti rozvoje
  • Vybudování mezinárodní sítě

Získali jste vysokoškolskou kvalifikaci, máte třeba i nějaké počáteční pracovní zkušenosti a chcete získat přehled o různých funkcích a o společnosti? Máte rádi mezinárodní spolupráci a chcete se vypracovat do zodpovědné pozice v rámci skupiny? Pak je mezinárodní školicí program HOERBIGER pro vás to pravé.

Během programu v délce 24 měsíců budete plnit projektová zadání v různých strategických obchodních jednotkách, každý po dobu přibližně šesti měsíců. Protože mezinárodní zkušenost je důležitá, bude druhý modul probíhat v jiné zemi, než je země, kde jste ke společnosti nastoupili. V průběhu plnění těchto úkolů budete mít odpovědnost jak provozní, tak za plnění povinností v rámci projektu.

Kromě toho, že se seznámíte s každodenní činností, je pro nás velmi důležitý také váš osobnostní a profesionální rozvoj.

Zúčastníte se výcvikových programů, ve kterých si rozšíříte své odborné, personální a metodické dovednosti. Seznámíte se s vyššími manažery z různých útvarů a vybudujete si rozsáhlou mezinárodní síť kontaktů na různých úrovních.

Pravidelně pořádáme mezinárodní setkání účastníků těchto programů, střídavě v Schongau v Německu a ve Vídni v Rakousku. Tam budete mít příležitost vyměňovat si zkušenosti s ostatními účastníky z celého světa.

Naším cílem je získat vás pro dlouhodobou kariéru u společnosti HOERBIGER. Po úspěšném absolvování mezinárodního školicího programu nebude nic bránit tomu, abyste získali odpovědné místo podle vaší specializace.

Máte pocit, že je to pro vás výzva? Pak se těšíme, že se s vámi setkáme!

Podrobnější informace naleznete na zde.