Czech (Čeština)

Přihláška

Odešlete ji a pak odjeďte na prázdniny!

Přihláška pro učně

Ve společnosti HOERBIGER se přihlášky do učení podávají již v létě předchozího roku. Doporučujeme, abyste nám zaslali všechny přihlašovací dokumenty (průvodní dopis, životopis, poslední dvě vysvědčení a potvrzení o stáži - pokud jste nějakou absolvovali) před odjezdem na letní prázdniny.

Vaši přihlášku bychom měli obdržet nejpozději do 15. září.

Nezapomeňte také uvést profesi (nejlépe ještě s jednou náhradní alternativou), o kterou máte zájem.

Přihlášku zašlete e-mailem nebo poštou na níže uvedenou adresu.

HOERBIGER Deutschland Holding GmbH
Sabine Nagel
Im Forchet 5
D-86956 Schongau
Tel.: +49 8861 210 3224
E-mail: bewerbung@hoerbiger.com

Pro zkušební stáže

Poštou nebo e-mailem zašlete stručnou žádost (průvodní dopis, životopis, poslední vysvědčení) o zkušební stáž ve zpracování kovů nebo v technické či obchodní profesi na adresu:

HOERBIGER Deutschland Holding GmbH
Karin Heßling
Pürschlingstr. 4
D-86971 Peiting
Tel. +49 8861 2566 2952
E-mail: karin.hessling hoerbiger.com

Těšíme se na vaši přihlášku!