Czech (Čeština)

Školicí středisko

Malá společnost ve společnosti

  • Moderní vybavení
  • Zkušení instruktoři
  • Učni jako podnikatelé

Školicí středisko, rozkládající se na ploše 1 500 m2, je vybaveno stroji, moderní technikou a pracovišti podobně jako moderní průmyslový závod, s kapacitou až 35 učňů za školní rok. Naše školicí středisko funguje jako malá společnost.

V__distriktu Weilheim-Schongau__ je školicí středisko hlavním místem praktického výcviku pro učně průmyslových a technických oborů. Kromě toho dostávají intenzivní podporu od čtyř zkušených učitelů. Osnovy a vyučovací metody jsou cele zaměřeny na budoucí praktické uplatnění. Naši průmysloví učni ve školicím středisku dokonce staví prototypy, které jsou později zaváděny do sériové výroby.

V Oberstenfeldu vám jako průmyslovému učni naši partneři poskytnou vynikající základní výcvik, navazující teoretické vyučování a intenzivní přípravu na zkoušky. Po složení postupových zkoušek si rozšíříte praktické dovednosti na pracovišti HOERBIGER v Oberstenfeldu jako součást rotační fáze učení. Naši instruktoři vás budou doprovázet a poskytovat vám podporu až do složení závěrečných zkoušek.

V Barbingu probíhá výcvik učňů kompletně ve společnosti. Opět se vám zde dostane osobní pomoci a asistence v průběhu celé doby učení. Intenzivní podpora vás připraví na závěrečné zkoušky a na váš budoucí pracovní život.