Czech (Čeština)

Stírací kroužek OFD

  • 'OFD WIPER - WORKING PRINCIPLE' (ANIMATED)

Maximální úspora oleje a spolehlivost -

i u rychloběžných kompresorů

  • Žádné ztráty oleje díky vynikající těsnicí účinnosti
  • Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost, žádné opotřebení pístnice
  • Optimální přizpůsobení s pístnicí a optimální stírání

Stírací kroužky pístových kompresorů zajišťují, že mazací olej zůstane v klikové skříni. Stírací kroužky se stále ještě vyrábějí převážně z kovových materiálů, což je jejich slabá stránka, neboť často dochází k ztrátám oleje a poškození pístnice, a tím ke zkrácení životnosti a snížení spolehlivosti. Tyto nedostatky nabývají na významu zvláště v souvislosti s neustále se zvyšující rychlostí kompresorů.

Převratný zlom v technologii stíracích kroužků

Společnost HOERBIGER dosáhla tohoto převratného zlomu u stíracích kroužků OFD, které pracují na zcela novém, dosud nepoužitém principu - speciální tvar kroužku a použití polymerových materiálů.

U konvenčních řešení se mazací olej z pístnice stírá kroužky s ostrými hranami. Stírací kroužky OFD, na rozdíl, využívají elastohydrodynamického účinku.

Tlak v mazací mezeře mezi elastickým těsnicím kroužkem a pístnicí kroužek deformuje. Deformací těsnicího kroužku se zároveň mění tvar mezery a tím i rozložení tlaku. Stírací kroužek OFD zajistí, že olej je z pístnice stírán účinně a jemně a recirkulací se vrací do klikové skříně, aniž by docházelo k poškození pístnice (viz animace).

Technické charakteristiky

Stírací kroužek OFD od do
Průměr pístnice 20 mm 130 mm