Czech (Čeština)

Zkušební zařízení a software

Zkušební zařízení na zakázku pro kontrolu jakosti v automobilovém průmyslu

  • Kompletní systémy podle potřeb zákazníka z jednoho zdroje
  • Široký rozsah moderních hardwarových a softwarových komponentů
  • Úspora času a prostředků díky perfektní integraci do výrobního procesu

Jako jeden z přímých dodavatelů komponentů pro zkušební systémy na světě dodává společnost HOERBIGER systémová řešení na zakázku kompletně z jednoho zdroje. Jejich perfektní zařazení do výrobního procesu šetří čas a optimalizuje kontrolu jakosti v automobilovém oboru.

Všechny komponenty—počínaje hardwarem a softwarem, přes přípravky pro testované výrobky až po doteky—jsou vyladěny podle procesů zákazníka. Patří sem i údržba a servis.

Zkušební zařízení HOERBIGER jsou založeny na širokém spektru moderních hardwarových a softwarových komponentů. Příkladem je univerzální testovací systém UPSY 2010. Funkční rozsah tohoto zažízení, vyvinutého pro testování elektronických soustav a ovládacích jednotek, je možné rozšířit podle potřeb zákazníka. Tato jednotka similuje elektronické periférie, které jsou normálně instalovány v prostředí výrobku.

Na žádost zákazníka dodává HOERBIGER i různé zkušební stendy pro testování funkce stále složitějších elektronických komponentů, používaných v sedadlech, ve dveřích, sedadle řidiče a v kabinách užitkových vozidel a jiných aplikacích. Flash stanice, vyvinuté společností HOERBIGER, kontrolují plně automatické flash procesy pro elektronické ovládací jednotky. Všechna řešení vždy uvažují s integrací do zákazníkova PPT systému.