Czech (Čeština)

ePrAX – revoluce v elektrických pohonech

  • "HOERBIGER ePrAX - THE eDrive Revolution"

Elektrický pohon s výkonem hydrauliky

  • Funkční ihned po zapojení – kompaktní a bez potrubí
  • Přesný – přesnost polohování 5 μm
  • Rychlý – až 230 mm.s-1

Nový pohon ePrAX fy HOERBIGER v sobě spojuje elektrický a hydraulický systém ve zcela nové koncepci. Elektrohydraulický systém odstraňuje hlavní problémy obou koncepcí a místo toho sází na jejich silné stránky.

Oproti čistě elektrickým pohonům je ePrAX od fy HOERBIGER, díky hydraulice, výkonný a trvanlivý. Má kompaktní, uzavřený design, proto je jeho provoz čistý a bez úniků, neboť neobsahuje žádná olejová potrubí. K upevnění uzavřeného systému na rám ohraňovacího lisu zákazníkovi postačí jen několik kabelů a osm šroubů, jako u elektrického pohonu. Inteligentní elektrohydraulický systém pracuje s olejem, který zákazník vůbec nevidí - přesto je to systém silný, rychlý, ekologický, energeticky úsporný a hospodárný.

Předtím byla zapotřebí centrální olejová nádrž o obsahu 250 litrů. Díky vzdáleným pohonným jednotkám dříve obvyklý centrální systém se složitými potrubními rozvody odpadá.

Permanentní mazání a kompaktní, uzavřený design umožňují prodloužit interval údržby na více než tři roky.

Technické údaje

Tlaková síla na stroj 1 100 až 2 500 kN (se dvěma ePrAX)
Rychlosti do 230 mm.s-1
Přesnost polohování 5 µm
Pracovní zdvih 280 mm (standard)