Czech (Čeština)

Ochrana soukromí

1. Ochrana soukromí

Jsme potěšeni, že jste navštívili webové stránky společnosti HOERBIGER a zajímáte se o společnost a o její výrobky.

Ochraně vašeho soukromí při zpracování osobních údajů i zabezpečení všech obchodních dat věnujeme velkou pozornost a pamatujeme na ně v našich postupech. Se všemi osobními údaji, které budou případně zaznamenány při návštěvě naší webové stránky, budeme zacházet jako s důvěrnými a přísně v souladu s legislativními ustanoveními.

Ochrana dat a zajištění informací jsou integrální součástí naší podnikové politiky.

2. Shromažďování a zpracování osobních dat

Při návštěvě naší webové stránky si uložíme jméno vašeho poskytovatele internetové služby, webovou stránku, ze které jste se připojili, a webové stránky, které jste na našem webu navštívili, a dále datum a délku trvání návštěvy.

Žádné další osobní údaje (například jména. adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy) se neukládají, pokud nám tyto informace neposkytnete dobrovolně – například jako součást registrace, průzkumu, objednávky nebo při realizaci smlouvy - nebo pokud nám toto nedovolují příslušná legislativní ustanovení ohledně ochrany dat.

3. Cookies

Společnost HOERBIGER používá cookies a aktivní prvky (např. JAVA Script) ke sledování preferencí návštěvníků a k optimalizaci webové stránky. .

Cookies jsou jednotlivé informace uložené ve vašem počítači, které jsou při další návštěvě naší webové stránky automaticky rozeznány. .

Přijetí cookies můžete nastavením svého prohlížeče odmítnout, nebo je zrušit. Upozorňujeme, že některé funkce na webové stránce HOERBIGER nemusí být k dispozici.

4. Užívání a šíření osobních dat a omezení účelu

Společnost HOERBIGER používá osobní údaje pro účely technické administrace webové stránky, pro řízení zákazníka, průzkumy výrobků a pro marketing, a to vždy pouze v nutném rozsahu. Vaše osobní údaje nebudeme bez vašeho souhlasu poskytovat žádným třetím stranám mimo rámec společnosti HOERBIGER.

5. Odkazy na další webové stránky

Webová stránka společnosti HOERBIGER může obsahovat odkazy na webové stránky ostatních poskytovatelů, na něž se toto ustanovení o ochraně soukromí nevztahuje. Společnost HOERBIGER nemůže převzít záruku za ochranu dat nebo obsah jiných webových stránek.

6. Volba

Rádi bychom vaše údaje používali také k tomu, abychom vás informovali o nových výrobcích a službách a o provádění průzkumů. Účast na těchto propagačních akcích je přísně dobrovolná. Nebudete-li se jich chtít účastnit, můžete to kdykoli oznámit referentovi pto ochranu dat a vaše data budou příslušným způsobem zablokována. Další informace jsou k dispozici na příslušných webových stránkách.

7. Zabezpečení

Společnost HOERBIGER přijímá technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních dat, která spravuje, proti neúmyslnému nebo nezákonnému vymazání, úpravě, manipulaci, zničení, ztrátě, neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému vyzrazení. Naše bezpečnostní opatření se snažíme neustále zlepšovat a držet krok s technickým vývojem.

8. Kontakt

Budete-li mít jakékoli dotazy, návrhy nebo stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se laskavě na našeho referenta pro ochranu dat.

Jakékoli informace, které jsme přes veškerou naši snahu o zachování správnosti dat uložili v nesprávné formě, na vaše upozornění rádi opravíme.

Zásady ochrany soukromí průběžně upravujeme podle nejnověšího vývoje. Všechny změny budou včas oznámeny na této webové stránce; za platnou bude vždy považována verze, uvedená v daném čase na webové stránce.

9. Používání analytického nástroje PIWIK

Tato webová stránka používá Piwik, open source software pro statistické vyhodnocení přístupů na webovou stránku. Piwik používá cookies, nebo textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňuje analyzovat využívání webové stránky.

Informace generované pomocí cookies o vašem využívání této webové stránky jsou ukládány na serverech našeho providera v německu. Vaše IP adresa je anonymizována okamžitě po zprocesování dat před uložením informace.

Můžete zabránit instalaci cookies přes příslušné nastavení ve vašem webovém prohlížeči. Ale to může znemožnit využití všech funkcí těchto webových stránek. Obecně pokud aktivujete "nesledovat" ve vašem prohlížeči Piwik nebude sledovat tyto návštěvy.