Czech (Čeština)

Webové stránky

Používání webových stránek, které HOERBIGER Holding AG a její dceřiné podniky (HOERBIGER) nabízejí, je založeno výhradně na zásadách ochrany dat a vzdání se právních nároků. Tyto podmínky mohou být čas od času doplněny o další podmínky, upraveny, nahrazeny nebo zrušeny. Pro zahájení užívání této webové stránky se považuje za platnou stávající verze těchto podmínek.

Vydal

HOERBIGER Holding AG
Baarerstrasse 18
6304 Zug, Švýcarsko
Tel.: +41 (0) 41 560 10 00
Fax: +41 (0) 41 560 10 11
info@hoerbiger.com

Výkonná rada

Dr. Jürgen Zeschky (předseda)
Thomas Englmann
Charles Friess
Dr. Gerhard Wagner

IČO
CH-270.3.003.156-2
Zapsaná v obchodním rejstříku úřadu kantonu Zug, Švýcarsko

DIČ
CHE-116.278.889 MWST

Redakce

Ludwig Schönefeld (ředitel)
Jens Geisel
Simon Schmid

Návrh a zpracování

GAXWEB GmbH
Fraunhoferstr. 1
76297 Stutensee, Německo
www.gaxweb.com