Czech (Čeština)

Plynové motory

HOERBIGER ENGINE SERVICES:

SERVIS A ÚDRŽBA PLYNOVÝCH MOTORŮ

  • Snížená spotřeba paliva a nižší emise
  • Přesná regulace motoru v celém rozsahu zatížení
  • Vše od jednoho zdroje: odstranění závad, instalace i spuštění

Na základě zkušeností a know-how ohledně stlačování zemního plynu a vystrojování plynových motorů, získaných za léta působení v této oblasti, může dnes fa HOERBIGER nabízet komplexní služby jako samostatná servisní organizace. Kromě servisu a údržby provádí HOERBIGER Engine Service komplexní upgrade plynových motorů zaměřený na modernizaci vstřikovacích systémů podle nejnovějších požadavků na ochranu životního prostředí tak, aby vyhovovaly všem platným i budoucím emisním limitům a zvýšila se jejich spolehlivost. Inovativní regulační technika, kterou fa HOERBIGER vyvinula, umožňuje, aby i starší dvoudobé a čtyřdobé motory mohly splnit stanovené emisní limity. Technika fy HOERBIGER zajišťuje stabilní spalování a účinný provoz jak při plném, tak i při částečném zatížení. Fa HOERBIGER může například použitím ekĺektronicky ovládaných ventilů před komorou (ePCC) významně zvýšit spolehlivost u motorů, které spalují chudou směs. V kombinaci se systémem AFR fy HOERBIGER může být spalovací proces stabilizován a sníženy emise oxidu dusíku.

Společnost HOERBIGER zřídila širokou síť servisních poboček v Severní Americe, které se zabývají údržbou a servisem plynových motorů. Společnost HOERBIGER také nabízí provádění zkoušek, které umožní zhodnotit a zdokumentovat výkon motoru, palivové hospodářství a chování odpadního plynu.