Czech (Čeština)

Rozvoj skupiny a nové vynálezy

Alfred a Martina Hörbigerovi

V roce 1931 Alfred Hörbiger, druhý nejstarší syn zakladatele společnosti, zahájil ve Vídni - Simmeringu domácí výrobu ventilů. Mezi léty 1925 a 1945 bylo společnosti HOERBIGER & Co. uděleno celkem 171 patentů za vynálezy a vývoj v oblasti kompresorových ventilů a ovládání.

Poté, co byl vídeňský výrobní závod v posledním roce druhé světové války zničen a po náhlém úmrtí Alfreda Hörbigera se obnovy závodu ujala jeho manželka Martina Hörbigerová.

Výrobní program závodu, který do té doby obsahoval převážně ventily a ovladače pro kompresory, se rozšířil o nové prvky, založené na hydraulické technice a technice lisování. Původně byla fa HOERBIGER činná v oblasti pneumatiky a hydrauliky, avšak v krátkém čase byly založeny nové továrny v Německu – v Schongau a v sousedním Penzbergu – na výrobu ocelových kotoučů pro automatické převodovky osobních automobilů a třecích obložení pro převodovky řazení.