Czech (Čeština)

Plynem poháněné průmyslové motory

  • "Expectations exceeded."

Dalším velmi atraktivním odbytovým trhem pro budoucí rozvoj společnosti HOERBIGER je odvětví průmyslových motorů poháněných plynem. Tyto motory se často používají v energetice, ale také jako pohonné jednotky strojů, např. kompresorů.

U kompresorů společnost HOERBIGER začínala vývojem technicky sofistikovaných vstřikovacích ventilů plynu, například vodíku. Na základě tohoto vlastního vývoje a získaného know-how z oblasti regulace motorů a vstřikovacích systémů byl založen nový obchodní segment HOERBIGER pro řešení motorů.

Po získání společnosti Altronic Inc. v Girarde ve státě Ohio, USA, na počátku roku 2009 se společnost HOERBIGER dostala do vedoucího postavení na trhu digitálních vstřikovacích systémů, používaných v průmyslových motorech poháněných plynem.