Czech (Čeština)

Trhy

Průkopník, který nastavuje trendy a zaplňuje atraktivní mezery v technice

Fa HOERBIGER má vedoucí postavení v oboru kompresorové techniky, automatizační techniky a techniky pohonných systémů.

  • Klíčové komponenty a služby pro kompresory a plynem poháněné motory
  • Piezo technika, hydraulické komponenty a systémy pro průmyslové strojní aplikace, automatizaci ventilů a multi trh
    aplikace
  • Synchronizační komponenty a systémy pro širokou škálu různých druhů vozidel

Na našich trzích dáváme přednost atraktivním mezerám na trhu.

V tomto jsme průkopníky, kteří nastavují trendy, protože naše klíčové komponenty a služby mají unikátní vlastnosti.