Czech (Čeština)

Vedení

Spoléháme na stabilní pouto.

Spoléháme na stabilní pouto mezi vedoucími a zaměstnanci, založené na zdvořilé interakci, která se v nejlepším slova smyslu vyvinula za dlouhou dobu spolupráce, na dobrou komunikaci, zájem o různé názory a na schopnou interakci mezi různými kulturami v globálních strukturách.

Zaměstnanci od vedoucích pracovníků očekávají, že budou spolehliví. a že svou vedoucí úlohu budou uplatňovat s čestnými zájmy. Mají nárok na to, aby se se od svých vedoucích něco naučili a aby se mohli podílet na jejich odpovědnosti - delegováním - za skupinu jako celek.

Aby bylo možné rozvíjet strategicky atraktivní myšlenky a transformovat je do dlouhodobého úspěchu společnosti, stanovují vedoucí pracovníci cíle, které pro jejich zaměstance budou výzvou k uplatnění osobního potenciálu a podpoří jejich individuální rozvoj.