Czech (Čeština)

Komunikace

S každým jednáme otevřeně a poctivě

Transparentní komunikace je pro nás důležitá. Jasné smlouvy jsou základem naší spolupráce, interní i externí.

S každým jednáme otevřeně a poctivě. Při jednáních mezi kolegy poskytujeme každému zpětnou vazbu.

Dostane-li se nám kritiky, nepovažujeme to za výraz nedostatku ocenění nebo uznání, ale vždy za výzvu k dosažení ještě lepších výsledků.

Naši vedoucí manažeři poskytují ucelené informace podle svého nejůepšího vědomí a svědomí. Svá rozhodnutí vysvětlují tak, aby jim všichni zaměstanci rozuměli.