Czech (Čeština)

Odpovědnost

Každý přispívá svými jedinečnými dovednostmi a zkušenostmi

Považujeme za důležité, aby všichni, vedle odpovědnosti za svůj pracovní úkol, měli vždy na mysli prospěch celé skupiny.

Ceníme si diverzity znalostí, kreativity a názorů, protože jsme přesvědčeni, že špičkového výkonu můžeme dosáhnout jedině jako tým.

Spolupráce přes hranice strategických obchodních jednotek, útvarů a regionů nám pomáhá úspěšně se vypořádávat se složitými otázkami a úkoly. Řešíme problémy, které se nám staví do cesty, tím, že každý přispívá svými jedinečnými dovednostmi a zkušenostmi.

Jestliže věci nejdou úplně tak, jak by měly, očekáváme, že se každý samostatně chopí iniciativy, v příadě potřeby i napříč hierarchickými úrovněmi. Omyly a občas i nezdary nás z naší cesty nesvedou. Inspirují nás k hledání kreativních a inovativních přístupů k řešení.