Czech (Čeština)

Rozhodnutí a změna

Naše svoboda nás motivuje

Fa HOERBIGER poskytuje velkou volnost v rozhodování nejen vedoucím pracovníkům, ale každému a všem zaměstancům. To je důvod, proč manažeři a zaměstnanci uvažují jako podnikatelé. Svoboda, s níž se můžeme rozhodovat, nás motivuje.

Nezávislé jednání je žádoucí, bez ohledu na hierarchii nebo funkci. Jsme přesvědčeni, že věci vyžadují změnu, a proto neváháme, ale jednáme.

Tím, že je mu poskytnuta velká šíře nezávislosti v rozhodování, nese každý zaměstnanec osobní odpovědnost vůči společnsti.

Proto je pro nás důležité, aby naše rozhodnutí měla vždy dlouhodobý účinek a byla spolehlivá.