Czech (Čeština)

Výzkumný ústav JKU HOERBIGER pro chytré servomotory

Rozhraní mezi výzkumem a praxí

Nadace HOERBIGER Foundation využívá vlastní fondy zejména pro výzkum v subjektech, které tvoří skupinu HOERBIGER Group, a pro podporu rozvoje zaměstnanců.

V lednu 2010, vedena snahou posílit a zvýšit význam skupiny HOERBIGER jako organizace, která určuje trendy ve svých segmentech podnikání, založila nadace HOERBIGER výzkumný ústav JKU HOERBIGER pro chytré servomotory při univerzitě Jana Keplera v Linci (JKU).

Propojení osvědčených mechanických řešení s nejnovějšími výsledky v oblasti elektrických pohonných systémů odstartovalo procesy extenzivních změn, zejména v tradičních oblastech techniky. Výzkumný ústav JKU HOERBIGER pro chytré servomotory podporuje subjekty skupiny HOERBIGER ve využívání těchto technických proměn pro rozvoj jejich portfolií.

Univerzita Jana Keplera je mezinárodně uznávaná instituce pro základní výzkum v oboru inteligentních servomotorů. Již v roce 1990 nabídla mechatroniku jako zapsaný studijní předmět. Od té doby je okruh výzkumných studijních oblastí systematicky rozšiřován. V současné době má katedra mechatroniky 13 institutů a spektrum předmětů sahá od elektrických pohonů a výkonové elektroniky přes robotiku, techniku řízení a regulace, mechaniku kapalin a technickou mechaniku až po mikroelektroniku a mikrosenzorové systémy.

JKU HOERBIGER Institute for Smart Actuators.