Czech (Čeština)

Vlastnická struktura

Většinu akcií HOERBIGER Holding AG s podílem 75 % drží HOERBIGER Tectum Holding AG, Zug, zprostředkujicí holdingová společnost, která je plně závislá na nadaci HOERBIGER.

Správní rada HOERBIGER Tectum Holding AG kopíruje a je identická s dozorčí radou nadace HOERBIGER.