Czech (Čeština)

Nadace

Spolehlivý základ

Nadace HOERBIGER je většinovým vlastníkem skupiny a ovládá ji. Nadace chrání podnikatelské dědictví a zajišťuje stabilitu, sebedůvěru a strategii rentabilního růstu, orientovaného na budoucnost.

Nadace vyhrazuje většinu podnikových zisků pro skupinu. Skupina HOERBIGER proto může téměř celý zisk investovat ve prospěch trvalého růstu.

Primárním cílem nadace je neustálý rozvoj a rozšiřování společnosti. Nadace představuje pro skupinu spolehlivý základ, zajišťující její dlouhodobou orientaci, udržitelnot, stabilitu a kontinuitu.

Dr. Andreas Hünerwadel (prezident)

Dr. Martin Komischke (viceprezident)

Christiana Hörbiger (viceprezident)

Dr. Rudolf Huber

Egbert Appel