Czech (Čeština)

Hydraulické pohony

  • "HOERBIGER SYSTEME FÜR ABKANTPRESSEN"

MPřesné tváření

  • Kompaktní design systému
  • Hospodárné napájení podle zatížení
  • Systémová řešení – optimalizovaná pro speciální aplikace

Během několika posledních desítek let vybavila fa HOERBIGER hydraulickými systémy více než 65 tisíc CNC ohraňovacích lisů. Jako firma s vůdčím postavením na světovém trhu a na základě spolupráce s vedoucími výrobci jsme si vědomi vysokých požadavků na tvářecí techniku co do přesnosti, produktivity a bezpečnosti.

Fa HOERBIGER propracovala integraci hydraulických prvků do systému a zvýšila spolehlivost tak, jak to nedokázal žádný jiný výrobce. U mnoha našich systémů je seřizování čerpadla, tlakového filtru a tlaku sloučeno do jednoho ovládacího bloku.

Moderní regulační ventily umožňují optimální sekvenci pohybů a přesné polohování. Regulace napájení umožňuje dodávku energie podle zatížení, což zvyšuje efektivitu.

Zákazníkům nabízíme řešení systémů na míru, pro jmenovité síly od 500 do 60 000 kN u specializovaných aplikací.

Technické údaje

Jmenovitý výkon 500 až 60 000 kN
Rychlost do 200 mm/s
Přesnost ustavení v rozsahu µ
Synchronizace 2 až x os