Czech (Čeština)

Fakta a čísla o zaměstnancích

Trendy v počtu zaměstnanců v několikaročním srovnání (*)

2016 2015 2014 2013
Skupina 6.800 6.858 7.004 6.719
Strategická obchodní jednotka Kompresorová technika 3.600 4.473 4.471 4.275
Strategická obchodní jednotka Technika hnacích ústrojí 1.700 1.557 1.473 1.484
Obchodní divize Hydraulické systémy 600 554 - -
Firemní / Podniková administrativa 300 274 265 255

(*) The figures correspond to the Group´s structure effictive until December 31, 2016.