Czech (Čeština)

Výkonná rada

Výkonná rada má odpovědnost za činnost skupiny HOERBIGER a za zavádění podnikové strategie, jak ji vypracovala a schválila správní rada.

Výkonná rada zastupuje holding HOERBIGER AG ve vztahu k obchodním partnerům a k veřejnosti.

Dr. Jürgen Zeschky - výkonný ředitel

Charles Friess - finanční ředitel

Thomas Englmann - výkonný ředitel strategické obchodní jednotky Technika hnacích ústrojí

Udo Bauer - CEO pro Strategickou obchodní jednotku - kompresorová technika