Czech (Čeština)

Správní rada

Správní rada má organizační, dozorčí a finanční odpovědnost za holding HOERBIGER AG, a tím i za za skupinu HOERBIGER. Sestává z členů dozorčí rady, dřívějších členů výkonné rady HOERBIGER a nezávislých poradců, spojených se skupinou. Správní radu jmenuje výroční valná hromada holdingu HOERBIGER AG na návrh nadace.

Dr. Martin Komischke (předseda)

Dr. Andreas Hünerwadel (místopředseda)

Egbert Appel

Albin Hahn

Dr. Rudolf Huber

Dr. Manfred Reichl