Czech (Čeština)

Chytré servopohony

Chytré servopohony v sobě stále více spojují klíčové vlastnosti z pneumatické techniky a automatizační techniky.

Moderní regulační systémy pro kompresory, např. systém HOERBIGER HydroCOM, v sobě odrážejí klíčové schopnosti z oborů mechanika kapalin, termodynamika a dynamika plynů, stejně jako dobré znalosti z elektroniky, senzorových systémů a softwaru.

Nový pohon HOERBIGER ePrAX pro ohraňovací lisy a servopohon ventilu TriVAX kombinují možnosti hydrauliky s elektronikou a senzory. Výsledkem jsou chytré, kompaktní elektrohydraulické nápravy – symbióza elektrického ‘vzhledu a pocitu’ s hydraulickou převodovkou.