Czech (Čeština)

Mechanika kapalin a dynamika plynů

Fa HOERBIGER, počínaje výborným inženýrským zabezpečením, se v pneumatické technice vždy věnovala mechanice plynů, termodynamice a dynamice plynů.

Vývojoví technici dnes za pomoci počítačů počítají a simulují průtok plynů a analyzují jeho vliv na klíčové komponenty kompresoru.

Se znalostí fyzikálních sil působících na komponety a systémy je možné simulovat charakteristiky odporu a dynamiky opotřebení u plynů a kapalin.