Czech (Čeština)

Dokonalý provoz

  • "Uniform Priorities worldwide."

Výrobky a služby HOERBIGER nastavují standardy, protože jsou podepřeny silnými business postupy, vyváženými faktory provozního úspěchu a uváženými kapitálovými investicemi.

Naše business postupy jsou silné, protože je řádně definujeme, standardizujeme a dokumentujeme, a stabilizujeme je neustálým školením a vzděláváním našich zaměstnanců.

Své náklady máme pod kontrolou, průběžně kontrolujeme kvalitu standardů a používáme přesnou logistiku pro zajištění včasných dodávek zákazníkovi.