Czech (Čeština)

Kritéria stability

Management, vrcholoví manažeři i zaměstnanci, všichni společně mají odpovědnost za budoucnost společnosti HOERBIGER.

Pro zajištění úspěšnosti společnosti a rozvoje orientovaného na budoucnost, musí všechny stávající i nové segmenty splňovat čtyři stanovená kritéria stability fy HOERBIGER:

  • Tržní orientace
  • Inovace a technologie
  • Důvěra v sebe
  • Užitečnost

Všechny činnosti fy HOERBIGER se musí poměřovat požadavky těchto kritétií stability.

Vymezují okruh, který každá obchodní jednotka HOERBIGER musí dodržovat a přispívat tak dlouhodobě ke strategii společnosti a k udržitelnému růstu.