Czech (Čeština)

Férovost

Jsme otevřeni jiným názorům. Oddanost každého jednotlivce si zasluhuje uznání. Férovost pro naši společnost znamená, být otevření jiným názorům.

Jsme společnost, která očekává změnu a podporuje ji. Jsme otevření různým názorům. Férovost je pro nás zásadou. Každý zaměstnanec fy HOERBIGER je vyslancem této filozofie, kterou svou každodenní prací uvádí do života.