Czech (Čeština)

Odvaha

Dosáhnout úspěchu můžete jen tehdy, když se nebojíte chyb.

Odvaha znamená přijímat pečlivě uvážená rizika. Přijímáme odpovědnost a nebojíme se ani obtížných situací.

Prokazujeme odvahu, když naše rozhodnutí zaměřujeme na potřeby budoucnosti. Přijímáme odpovědnost za rozhodnutí, která dnes přijímáme.

Nečekáme, až poznáme výzvy, kterým bude nutné čelit v budoucnosti, nýbrž tyto výzvy sami vyhledáváme a přistupujeme k nim aktivně.