Czech (Čeština)

Na cestě ke skupině

Skupina společností HOERBIGER

V roce 1989 zemřela Martina Hörbigerová – a spolu s ní i podnikatelská osobnost firmy.

Následující období, kdy bylo nutné přejít na společnost řízenou managementem, nebylo jednoduché ani pro dozorčí radu, kterou jmenovala ještě Martina Hörbigerová, ani pro nový management skupiny společností, který jmenovala dozorčí rada.

Klíčem bylo, vyvolat důvěru ve velmi důležitou fázi restrukturalizace skupiny, která všechny subjekty HOERBIGER rozčlenila do nově vytvořených strategických obchodních jednotek Kompresorová technika, Automatizační technika a Technika hnacích ústrojí.

V roce 1997, v kantonu Zug ve Švýcarsku, se HOERBIGER Holding AG stala zastřešující holdingovou organizací skupiny. Správní a výkonná rada HOERBIGER Holding AG se stala novým řídicím orgánem skupiny.