Czech (Čeština)

Vynálezce a průkopník

Hanns Hörbiger

V roce 1895 byl patentován ocelový deskový ventil, který vynalezl Hanns Hörbiger. Deska ventilu otevírá nebo zavírá průtok; otevře, když tlak dosáhne určité hodnoty, a zavře, když je přítlak pružiny silnější než tlak plynu.

Ocelový deskový ventil Hörbige umožnil pokrok v technickém vybavení vysokých pecí a vydláždil cestu moderní petrochemii. Stal se jedním z klíčových prvků průmyslového rozvoje na počátku 20. století.

V roce 1900 Hanns Hörbiger společně s inženýrem Friedrichem Wilhelmem Roglerem založili technickou kancelář v Budapešti. V roce 1903 se tato kancelář přemístila do Vídně.

V následujících letech se Hanns Hörbiger věnoval nestálému zlepšování deskového ventlu, který vynalezl. Jeho kancelář vydávala licence k používání tuzemským i zahraničním obchodním partnerům.

Roku 1925 se technická kancelář přeměnila na obchodní společnost HOERBIGER & Co. se sídlem ve Vídni.