Czech (Čeština)

Počátky

Po desetiletí určovala směr

V roce 1895 Hanns Hörbiger vynalezl nový ventil pro kompresory.

Ocelový deskový ventil HOERBIGER překonal všechny nevýhody jimiž se vyznačovaly ventily na konci 19. století. Byla to výhoda, která nás odlišovala od všech ostatních konkurentů.

Mnohé vynálezy i přes své působivé a unikátní vlastnosti upadly v zapomnění a mnohé společnosti, přes počáteční úspěch, během času ztratily svou konkurenceschopnost.

Ne tak HOERBIGER: tato společnost si dokázala udržet úspěšnost po desetiletí. V průběhu své historie fa HOERBIGER opakovaně určovala směr, stanovovala svými inovacemi nové standardy a měnila pravidla hry na trhu.