Czech (Čeština)

Filozofie

Konformita není u fy HOERBIGER žádoucí.

Jako podnik, který určuje směry pro vyplnění mezer na trhu technologií, je fa HOERBIGER místem, kde nové myšlenky padají na úrodnou půdu.

Naši zaměstnanci svým zaujetím a obětavou prací umožnili, abychom se z původně rodinné evropské firmy dostali až do mezinárodní technické skupiny.

Na rozvoji firmy se svou každodenní prací podíleli muži i ženy různého věku a různého původu, pocházející z nejrůznějších prostředí, a my si této rozmanitosti velmi vážíme.

Udělali jsme úspěch společnosti záležitostí všech lidí ve firmě HOERBIGER. Jsme úspěšní, protože jsme v úspěch věřili. Chceme pracovat s lidmi, kteří jako my mají rádi dobrý výkon a úspěch.

Jsme pyšní na výsledky, jichž jsme dosáhli. Díky tomu je naše nadšení pro každodenní práci téměř nevyčerpatelné.