Czech (Čeština)

Klasické synchronizační mechanismy

Klasická řada HOERBIGER

  • Všechny komponenty vlastní výroby
  • Výrobní koncepce pro nízkou, průměrnou i hromadnou výrobu
  • Celosvětově bezkonkurenční zkušenosti z vývoje a testování

Fa HOERBIGER je největší samostatný výrobce synchronizačních mechanismů pro osobní vozidla na světě.

Naše klasická řada zahrnuje jedno- i vícekuželové synchronizační mechanismy. Vysokou vertikální integraci spojujeme s odbornými znalostmi z vývoje těchto výrobků v zájmu neustálého zlepšování účinnosti všech komponentů.

Důležitou součástí celkové koncepce fy HOERBIGER je úsilí o to, aby jednotlivé komponenty optimálně ladily jeden s druhým. Do každého systému jsme implementovali naše znalosti z tribologie. Optimalizované výrobní a montážní postupy přinášejí našim zákazníkům výhody v bezprecedentní kvalitě.

Pro navrhování a zkoušení jsme vyvinuli řadu zkušebních zařízení, která co do počtu a šíře jsou unikátní na celém světě a sahají od tribometrů až po zkušební vozidla. Každému našemu zákazníkovi je ve všech etapách projektu k dispozici kontaktní osoba.