Czech (Čeština)

Třecí systémy

Vynikající komfort řazení v hnacím ústrojí

  • Plynulé a spolehlivé ústrojí
  • Tichý za vysokých i nízkých teplot
  • Trvající kvalita

Již celé roky třecí systémy HOERBIGER nastavují standardy na mezinárodním trhu synchronizačních spojek. Také naše znalosti z tribologie jsou jasnou výhodou při vývoji třecích systémů. Naše třecí systémy zajišťují hladké a spolehlivé, bezhlučné řazení za všech situací, za nízkých i za vysokých teplot a po celou dobu životnosti vozidla bez ohledu na to, zda je způsob řazení energický nebo klidný.

Fa HOERBIGER nabízí výrobcům automobilů a převodovek všechny běžné systémy a třecí materiály. Vnitřní, vnější a třecí kroužky vyrábíme v našich provozech za použití moderních metod. Každý komponent je optimalizován z hlediska maximální kvality a komfortu řazení.

Třecí systémy zkoušíme v našich zkušebních polích, dokud nedosáhnou požadované optimalizace a nejsou připraveny k výrobě.