Czech (Čeština)

Sklápěcí zařízení pro odvoz odpadků

Absolutní synchronizace

  • Přesouvání, uzavírání a vyklápění v minimálním prostoru
  • Synchronizované
  • Bezpečné a kompaktní

Užitková vozidla sloužící k odvozu odpadků mají velmi složitou techniku. Vyklápěcí zařízení pro vysypání odpadu je technicky citlivé zařízení. Nakládání a vykládání různě velkých kontejnerů s odpadem vyžaduje absolutní synchronizaci zvedacích ramen a také otočného ramene, které se ovládá samostatně.

Toto vše vykonává hydraulické vyklápěcí zařízení vozidel na svoz odpadu. Podle situace může zvedat a vyklápět buď jeden velký kontejner, nebo – současně nebo samostatně – dva malé kontejnery. Některá zařízení pracují s tak zvanou clonou, která brání unikání prachu při vysypávání kontejnerů.

Fa HOERBIGER vyrábí ventily, které vyklápěcí zařízení přesně regulují. Aby byla zajištěna synchronizace během zvedání a vyklápění velkých kontejnerů, musí být tyto ventily vyrobeny s velkou přesností a s minimálními odchylkami od stanovených parametrů.

Technické údaje

Tlak 180 bar
Objemový průtok do 38 l.min-1