Czech (Čeština)

Regulace strojního zařízení

Všechno je pod kontrolou…

  • Tlaková přesnost a stabilita
  • Nízká spotřeba energie
  • Vysoká dynamika regulace

Komponenty s piezo ovládáním jsou ideálním řešením, pokud jde o regulaci tlaku při provozu strojů a zařízení, vyznačujícím se nízkou potřebou elektrické energie pro aktivaci. Uplatňují se například u brusek a lešticích strojů, nebo u zařízení pro odporové a ultrazvukové svařování.

Elektrické signály pro regulaci tlaku se přenášejí ze systému řízení procesu na proporcionální trojcestné tlakové ventily s piezo ovládáním. Na základě těchto signálů pak ventily regulují tlak nebo objemový průtok v příslušné aplikaci.

Technické údaje

Rozsah tlaků 0 až 8 (16) bar
Objemový průtok do 350 l.min-1 1600 l.min-1
Spotřeba energie 400 nebo 800 mW