Czech (Čeština)

Elektrohydraulický pohon ventilu

  • "Hydraulics that have an electric Look and Feel."

Kompaktní výkon pro potenciálně výbušná prostředí

  • Kompaktní elektrický pohon s certifikací ATEX
  • Integrované bezpečnostní funkce
  • Vysoká spolehlivost a jednoduchá instalace

Kompaktní výkon – dokonce i v potenciálně výbušných prostředích – to je silná stránka inovativního elektrohydraulického ventilového pohonu od fy HOERBIGER, který kombinuje techniku elektrického pohonu s hustotou výkonu a vysokou regulační dynamikou hydrauliky.

Tento inovační pohon ventilu je elektricky ovládán přes rozhraní, pracuje nezávisle a nevyžaduje žádné vnější hydraulické potrubí. Systém je založen na osvědčené kompaktní výkonové jednotce, sestávající z nádrže, čerpadla a motoru, které dohromady tvoří výkonnou funkční jednotku.

Novátorská koncepce pohonu od fy HOERBIGER je výhodná zejména pro energetiku a zpracovatelský průmysl. Kromě kompaktní velikosti ve srovnání s elektromechanickým pohonem je její hlavní charakteristikou, která ji předurčuje pro použití v daném prostředí, ochrana proti výbuchu ve formě tlakotěsného zapouzdření. K dalším výhodám patří volitelné bezpečnostní funkce, jako je mžikové zapůsobení a havarijní odstávka, ruční ovládání nebo nastavení rychlosti regulace.

Omezení pohonu ventilu HOERBIGER na elektrické rozhraní vyústilo v kompaktní design, umožňující jednoduchou a nenákladnou instalaci. Pohon je z větší části bezúdržbový, generákní oprava je nutná teprve po třech až pěti letech.

Technické údaje

od do
Ochrana proti výbuchu ATEX Ex II2GD IIB T4
Teplotní rozsah -25 °C (-13 ºF) +55 °C (131 ºF)