Czech (Čeština)

Systémy GTI Bi-Fuel® pro vznětové motory

Zemní plyn a diesel

Pro čistý provoz vznětových motorů

  • Minimální nároky na instalaci bez potřeby úprav motoru
  • Nízké provozní náklady
  • Snížené emise

Společnost ltronic má celosvětově vůdčí postavení mezi dodavateli systémů zapalování pro průmyslové motory. Jedním příkladem je systém GTI Bi-Fuel®. Toto inovativní digitální zapalování umožňuje efektivní a úsporný provoz průmyslových vznětových motorů, používajících jako palivo motorovou naftu, směs nafty a zemního plynu, nebo jakékoli palivo na bázi metanu. Až 70 % motorové nafty je možné nahradit zemním plynem. Výhodou jsou nižší emise škodlivých látek a snížené náklady na palivo.

Systém GTI Bi-Fuel® kombinuje v sacím systému motoru zemní plyn se vzduchem. Tato směs pak sacím potrubím postupuje do spalovací komory, kde okamžitě po vstříknutí malého množství motorové nafty, která v tomto případě působí jako zdroj zapalování, dochází ke vznícení. Protože GTI Bi-Fuel® využívá stávající systémy přívodu vzduchu a vstřikování nafty, není k jeho instalaci zapotřebí provádět žádné úpravy. Výkon motoru zůstává nedotčen.

Altronic nabízí systém GTI Bi-Fuel® jako standardní sestavu pro motory o výkonu do 3 000 kW.

Technické údaje

Typ motoru dvou- a čtyřdobé vznětové motory, řadové nebo do V
Otáčky všechny jmenovité otáčky stacionárních motorů ve stanoveného rozsahu výkonu
Jmenovitý výkon 75 kW – 3000 kW
Komponenty systému * směšovač vzduchu a paliva * plynový ventil * plynová cesta * ovládací panel