Czech (Čeština)

Regulace poměru vzduch/palivo

Účinné regulátory poměru vzduch/palivo

  • Výrazný nárůst efektivity
  • Vyšší spolehlivost
  • Nižší emise

Regulátory EPC, které vyvinula spolenost Altronic, jsou nejnovější regulátory poměru vzduch/palivo v portfoliu fy HOERBIGER. Zvyšují účinnost a spolehlivost plynem poháněných motorů a současně snižují emise.

Regulátory Altronic jsou vhodné pro většinu karburátorových motorů poháněných plynem. Spektrum výrobků zahrnuje systémy pro stochiometrické aplikace používající katalytický konvertor (EPC-110/120 a EPC-100E), model pro karburátorové motory se spalováním chudé směsi (EPC-150) a systém pro karburátorové motory s nízkým výkonem (EPC-50).

Regulátory Altronic EPC jsou vybaveny nejmodernější mikroprocesorovou technikou, která umožňuje sofistikované regulační strategie a největší rozsah aplikací přizpůsobitelných podle potřeb zákazníka. Pracují na bázi uzavřené řídicí smyčky, s využitím čidel kyslíku ve výfuku, které měří obsah kyslíku a regulují emise podle nastavené hodnoty. Přesná regulace přívodu paliva spočívá v použití ventilů s krokovými motory.

Všechny regulátory EPC mají LCD displeje, na nichž má obsluhující personál průběžně k dispozici kritické provozní údaje, aniž by se musel spoléhat na ruční zařízení nebo PC. Regulátory Altronic EPC podporují komunikační protokol ModBus RTU, což usnadňuje jejich integraci do monitorovacích a regulačních systémů. Každý regulační systém EPC obsahuje počítačový monitorovací a regulační software.

Řada regulátorů EPC má certifikaci Kanadského sdružení pro standardy (CAS - the Canadian Standards Association) pro užívání ve třídě I, oddíl 2, skupiny rizikových pásem C a D.

Technické údaje

Ovládací napětí 24 V DC
Spotřeba proudu 1 - 3 A