Czech (Čeština)

Ventily PFI

Krátká doba odezvy a maximální pohotovost

  • Extrémně krátké doby odezvy a přesná regulovatelnost
  • Velké průtokové plochy
  • Vysoká dostupnost a trvanlivost

Solenoidové vstřikovací ventily potřebují všechny motory, které vyžadují spolehlivou regulaci plynu, ať se jedná o motory s palivovými články nebo o průmyslové plynové motory.

Ventil PFI (Ported Fuel Injection - vícebodové vstřikování) od fy HOERBIGER nabízí technické řešení, které vyniká kratkými reakčními časy a vysokou spolehlivostí, a to i při provozu se suchými a korozivními plyny.

Ventily PFI od fy HOERBIGER umožňují mimořádně přesnou regulaci objemu plynu – dokonce i při vysokém tlakovém rozdílu plynu. Tyto ventily se instalují před sacím ventilem. Palivo je elektronickým systémem vstřikováno přímo do sacího potrubí. Ventily PFI od fy HOERBIGER jsou vhodné jak pro originální zařízení s motory poháněnými plynem, tak jako výměna za mechanické vstřikování, které mohou nahradit. U průmyslových motorů mohou být v aplikacích s elektronickou regulací paliva (EFC) použity jako doplněk k mechanickému systému vstřikování.

Technické údaje

Rozsah tlaku do 10 bar
Průtokový průřez do 1 000 mm2 (1,55 in2)
Přívod plynu zeshora nebo boční
Min. doba otevření 2 ms
Netěsnost < 0,2 %
Napájení 24 V
Plynový filtr zabudovaný
Certifikace CSA, ATEX pásmo 2