Czech (Čeština)

Výkon, dokonalost a soustředění

V roce 2003 provedla fa HOERBIGER svůj první mezinárodní průzkum mezi všemi zaměstnanci, týkající se podnikové kultury. Na základě výsledků z tohoto průzkumu pak formulovala podnikové hodnoty společnosti HOERBIGER: průkopnický duch, odvaha, blízkost a férovost. Na zastřešující značce HOERBIGER se objevilo nové, moderní logo s doplňujícím motem “Protože výkon se počítá”.

V roce 2005 byla podniková struktura systematicky posílena a rozšířena. Ustavením podnikových útvarů Lidské zdroje, Komunikace, Výzkum a vývoj, Ekonomický rozvoj a IT, skupina posílila svůj profil jak uvnitř, tak navenek.

V roce 2006 změnila HOERBIGER Group svůj předchozí image prosté skupiny společností. Tři strategické obchodní jednotky a četné zahraniční subjekty HOERBIGER, které předtím vystupovaly na trhu jako samostatné společnosti, začaly v následujících letech stále častěji prezentovat své portfolio a služby pod zastřešující značkou HOERBIGER.

V roce 2007 HOERBIGER Group formulovala novou vizi: “Nastavujeme standardy”. V letech 2009 a 2010 mezinárodní manažerský tým navrhl novou formulaci poslání, která by odrážela růst skupiny: DOKONALOST a soustředění.

V roce 2012 výkonná rada formulovala nové heslo pro kooperaci a vedení: “SPOLEČNĚ”.

V roce 2013 výkonná rada zahájila program STREAM. Jeho cílem je, v průběhu tří let ustavit pro HOERBIGER Group celosvětovou standardizovanou provozní logiku s využitím jemně vyladěné, výkonné a pružně strukturované IT architektury. Pouze infrastruktura IT, navázaná na naše obchodní činnosti, umožní hladkou týmovou práci v každodenním provozu.