Czech (Čeština)

Prodej ve faktech a číslech

  • "Safe, stable and independent."

Vývoj příjmů z prodeje v několikaročním srovnání (*)

Prodej v milionech eur 2016 2015 2014 2013
Skupina 1.067 1.115,1 1.088,2 1.052,3
Strategická obchodní jednotka Kompresorová technika 597,7 640,8 619,1 572,0
Strategická obchodní jednotka Technika hnacích ústrojí 366,5 357,9 339,4 347,5
Obchodní divize Hydraulické systémy 97,8 110,5 123,1 -

(*) The figures correspond to the Group´s structure effictive until December 31, 2016.