Czech (Čeština)

Kompresorová technika

  • "Compression at the next Level."

Řešení určující výkon pro motory a kompresory

V roce 2014 dosáhlá divize kompresorová technika prodeje 610.3 milionu euro - růst 6.7 procent proti prodejům předešlého roku 572 milionu euro. Tento výsledek potvrzuje že divize kompresorová technika zůstává nejsilnější ve skupině HOERBIGER. Navzdory obtížné ekonomické situaci, byl rok 2014 nejlepší fiskální rok pro tuto divizi

Strategická jednotka Kompresorová technika tvoří páteř skupiny HOERBIGER. Realizuje strategický cíl nastavování standardů vyvíjením řešení, která určují výkon v oblasti motorů a kompresorů.

Základní snahou je, poskytovat zákazníkovi použitelnou technologii, sloužit zákazníkovi ve všech stádiích, od vývoje až po užívání výrobku, a vždy mu poskytovat nejlepší řešení.

Při plnění svého cíle, přicházet s novou technikou ve prospěch zákazníka, se strategická obchodní jednotka Pneumatická technika opírá o efektivní interdisciplinární spolupráci se všemi svými zaměstnanci a o technické schopnosti nabyté za desetiletí svého působení. Strategická obchodní jednotka Kompresorová technika má široké znalosti potřeb zákazníků, které za roky své činnosti získala od výrobců OEM a ze servisní činnosti, a umí toto své know-how užitečně spojit s odbornými technickými znalostmi.

S celosvětovou sítí, zahrnující 12 výrobních závodů a cca 90 servisních středisek, je Kompresorová technika schopná poskytovat své služby zákazníkům na celém světě.

Jednotka se organizačně člení na úseky kompresorů, motorů a sériových kompresorů, což divizi OEM umožňuje efektivně organizovat prodej a distribuci.

Know-how, nashromážděné z vývoje komponentů a systémů pro OEM výrobce, je základem vysoce kvalitních služeb, poskytovaných provozovatelům kompresorů a motorů. Obráceně se pak znalosti získané od koncových uživatelů a schopnost aplikovat inovativní řešení na problémy zákazníka se promítají do pokrokových a hlavně výkonných výrobků. To vše pak pomáhá výrobcům OEM, kteří mohou nabízet efektivnější a výkonnější zařízení.